Mae'r Adran Masnach Ryngwladol yn Iwerddon yn cynnal gweminar i gwmnïau'r DU glywed am arfer gorau wrth wneud cais am gontractau sector cyhoeddus yn Iwerddon.

Mae caffael yn flaenoriaeth allweddol yn Rhaglen Lywodraethu Iwerddon – disgwylir i'r broses o brynu cyflenwadau, gwasanaethau a gwaith gan sector cyhoeddus Iwerddon fod yn werth €33 biliwn yn 2021, a €150 biliwn dros y 5 mlynedd nesaf. Mae gan Iwerddon dros 3,000 o Awdurdodau Contractio, sy'n cwmpasu adrannau'n llywodraeth ac awdurdodau lleol, cwmnïau masnachol y wladwriaeth, elusennau, cyrff y wladwriaeth, a grwpiau lleol a chymunedol.

Cynhelir y gweminar ar 11 Mai 2021 am 10 y bore, a bydd yn rhoi sylw i:

  • cyflwyniad i dendro 
  • cydymffurfio ar gyfer trydydd gwledydd 
  • cynghorion da ar gyfer ysgrifennu ceisiadau 
  • gwerthuso ceisiadau 

Bydd cyfle i gael sesiwn holi ac ateb fer ar y diwedd hefyd. 

Gallwch gofrestru eich diddordeb i fynychu'r gweminar erbyn 5pm ddydd Mawrth 4 Mai drwy'r ddolen ganlynol: 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/Ireland_Public_Procurement
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen