Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cam 2 Cronfa Cadernid Economaidd – y wybodaeth ddiweddaraf

Mae Cam 2 Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru yn cau am 5yp ddydd Gwener 10 Gorffennaf 2020.

Mae’r Gronfa wedi’i llunio i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau nad ydyn nhw’n gymwys ar gyfer cynlluniau cymorth grant eraill nad oes angen eu had-dalu oherwydd COVID-19 gan Lywodraeth Cymru.

Gall busnesau cymwys hawlio hyd at:

  • £10,000 ar gyfer microfusnesau
  • £100,000 ar gyfer busnesau bach a chanolig
  • £690,000 ar gyfer busnesau mawr

I gael rhagor o wybodaeth ewch i tudalen COVID-19: Cymorth i Fusnes.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel