Nid yw’r Haf yn arwain at dymereddau poeth ym Mhrydain Fawr yn aml iawn, ond bydd yr haul yn ymddangos ar adegau a gweithwyr yn gorfod gweithio mewn amodau poeth. Yn y DU, does dim uchafbwynt tymheredd ar gyfer gweithleoedd.

Mae'r Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS) yn darparu gwybodaeth a chyngor i weithwyr a chyflogwyr ynghylch pynciau amrywiol - o gydraddoldeb a gwahaniaethu i iechyd a llesiant yn y gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ynghylch beth i’w wneud yn ystod cyfnodau o dywydd poeth, ewch i wefan ACAS

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen