Welsh Government

Yn anffodus, mae gennym broblem technegol gyda'n system teleffon. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa hon.

Canllaw ar gyfer gweithio mewn tymereddau poeth

Nid yw’r Haf yn arwain at dymereddau poeth ym Mhrydain Fawr yn aml iawn, ond bydd yr haul yn ymddangos ar adegau a gweithwyr yn gorfod gweithio mewn amodau poeth. Yn y DU, does dim uchafbwynt tymheredd ar gyfer gweithleoedd.

Mae'r Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS) yn darparu gwybodaeth a chyngor i weithwyr a chyflogwyr ynghylch pynciau amrywiol - o gydraddoldeb a gwahaniaethu i iechyd a llesiant yn y gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ynghylch beth i’w wneud yn ystod cyfnodau o dywydd poeth, ewch i wefan ACAS

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel