Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Canllawiau ar gyfer Brexit gan CThEM ar gyfer busnesau sy’n masnachu gyda’r UE

Os ydych chi’n prynu unrhyw eitemau i’ch busnes o wledydd yr UE, neu os ydych chi'n gwerthu i gwsmeriaid mewn gwledydd yr UE, hyd yn oed os nad yw hynny ond unwaith y flwyddyn, bydd y trefniadau mewnforio ac allforio newydd yn effeithio arnoch chi ar ôl 31 Hydref 2019.

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) wedi creu canllawiau ac adnoddau i helpu busnesau i baratoi ar gyfer Brexit.

Maent yn cynnwys:

  • chwalu mythau am y rhif EORI
  • rhestr gyfeirio syml ar gyfer masnachwyr i’w paratoi ar gyfer Brexit, mae hon ar gael yn Gymraeg hefyd
  • sut i allforio nwyddau o'r UE i’r DU drwy leoliadau ‘ro-ro’ ar ôl Brexit
  • sut i allforio nwyddau i'r UE drwy leoliadau ‘ro-ro’ ar ôl Brexit

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i Borthol Brexit Busnes Cymru i gael cymorth i’ch busnes drwy Brexit, er mwyn eich helpu i liniaru'r risgiau ac i ganfod yr heriau a'r cyfleoedd sydd o’ch blaen.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel