Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Canllawiau CThEM i gyflogwyr – goblygiadau nodi taliadau cynnar dros y Nadolig

Efallai y bydd rhai cyflogwyr yn talu eu gweithwyr yn gynharach nag arfer yn ystod cyfnod y Nadolig, er enghraifft, efallai fod y busnes yn cau dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Os byddwch chi’n talu eich cyflogeion yn fuan, nodwch eich dyddiad talu arferol ar eich Cyflwyniad Taliadau Llawn (FPS).

Er enghraifft: os byddwch yn talu eich cyflogeion ar 20 Rhagfyr 2019, ond mai 31 Rhagfyr 2019 yw eich dyddiad talu arferol, nodwch mai ‘31 Rhagfyr 2019’ yw'r diwrnod talu. Yn yr enghraifft yma, byddai angen i chi anfon y Cyflwyniad Taliadau Llawn cyn 31 Rhagfyr 2019 neu ar y dyddiad hwnnw.

Bydd gwneud hyn yn helpu i sicrhau bod eich cyflogeion yn dal yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol, oherwydd gallai nodi taliad cynnar effeithio ar eu hawl i'w gael yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen 4 Bwletin y Cyflogwyr CThEM ar gyfer mis Hydref.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel