Mae Cymru Iach ar Waith wedi lansio canllawiau newydd i gyflogwyr ar yr 'Argyfwng Costau Byw'. 

Mae'r adran newydd ar y wefan yn darparu cyngor i gyflogwyr ar sut y gallant gefnogi iechyd a llesiant eu staff yn ystod yr argyfwng economaidd presennol. Mae hefyd yn cynnwys dolenni i wasanaethau ac adnoddau llesiant ariannol defnyddiol, gan gynnwys podlediad arbenigol Cymru Iach ar Waith gyda'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Yr Argyfwng Costau Byw - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)
 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen