Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Canllawiau i gyflogwyr ar y menopos yn y gwaith

Mae Acas wedi cyhoeddi canllawiau newydd i helpu cyflogwyr i gefnogi menywod sy’n cael anawsterau yn y gwaith oherwydd symptomau’r menopos.

Mae rheoli effaith y menopos yn y gwaith yn bwysig i weithwyr ac i gyflogwyr.

Rhaid i gyflogwr leihau a, lle mae’n bosib, dileu risgiau iechyd a diogelwch yn y gwaith i weithwyr, yn cynnwys:

  • sicrhau nad yw symptomau’r menopos yn cael eu gwneud yn waeth gan y gweithle a/neu ei arferion gwaith
  • gwneud newidiadau i helpu gweithwyr i reoli eu symptomau wrth wneud eu gwaith.

Mae’r canllawiau’n cynnwys:

  • effaith y menopos ar weithiwr
  • cefnogi gweithiwr drwy'r menopos
  • sut gall y cyflogwr a’r gweithiwr weithio gyda’i gilydd i ganfod atebion
  • y menopos a’r gyfraith
  • rheoli cydweithwyr gweithiwr sy’n cael ei gefnogi drwy’r menopos
  • rhesymau busnes pam y dylai cyflogwr ymdrin â'r menopos yn sensitif
  • osgoi hawliad i dribiwnlys cyflogaeth

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan ACAS.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel