Hawlio hawlildiad ar gyfer tollau ar nwyddau rydych chi'n dod â nhw i Ogledd Iwerddon o Brydain Fawr: Cyhoeddwyd canllawiau fel y gallwch ddarganfod sut i hawlio hawlildiad os ydych chi'n dod â nwyddau i Ogledd Iwerddon o Brydain Fawr a allai fel arall fod ‘mewn perygl’ o fod yn destun tariffau fel arall. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Dechrau a gorffen symudiadau tramwy yng Ngogledd Iwerddon gan ddefnyddio tramwy cyffredin ac Undeb: Canllawiau i'ch cynorthwyo i ddarganfod beth sydd angen i chi ei wneud os byddwch chi'n dechrau ac yn gorffen symudiadau cludo yng Ngogledd Iwerddon gan ddefnyddio tramwy cyffredin ac Undeb sydd wedi'u cyhoeddi. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Diweddariad DEFRA ar hunan-adnabod fel masnachwr awdurdodedig Prydain Fawr-Gogledd Iwerddon (GB-NI): Mae DEFRA wrthi’n gweithio ar lunio rhestr o fusnesau a all fanteisio ar y cyfnod gras 3 mis ar gyfer masnachwyr awdurdodedig GB-NI. Dim ond rhai nwyddau y bydd y cyfnod gras yn eu cynnwys: cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid (POAO), cynhyrchion cyfansawdd, bwyd a bwydydd anifeiliaid nad ydynt yn dod o anifeiliaid, a phlanhigion a chynhyrchion planhigion. Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys sut i asesu a ellir ychwanegu eich busnes at y rhestr, ewch i wefan GOV.UK.

Defnyddio CHIEF ar gyfer datgan nwyddau i mewn neu allan o Ogledd Iwerddon: O 1 Ionawr 2021, dysgwch pryd y gallwch dal i ddefnyddio’r Customs Handling of Import and Export Freight (CHIEF), am gyfnod cyfyngedig o amser ar gyfer datgan nwyddau i mewn neu allan o Ogledd Iwerddon. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Beth am ymweld â Phorth Cyfnod Pontio’r UE Busnes Cymru i gael cyngor a gwybodaeth ar gyfer eich busnes.

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen