Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Canllawiau Newydd ar Gyfnod Pontio'r DU

Gwiriwch pa ddatganiadau y mae angen eu gwneud ar gyfer nwyddau y byddwch chi'n dod â nhw i mewn neu'n eu derbyn i'r DU o 1 Ionawr 2021

Os ydych chi'n fusnes yn y DU sy'n dod â nwyddau i mewn neu'n eu derbyn i Brydain Fawr neu Ogledd Iwerddon, gwiriwch pa ddatganiadau y gallai fod angen eu gwneud drwy fynd i wefan GOV.UK

Gwiriwch pa ddatganiadau y mae angen eu gwneud ar gyfer nwyddau rydych chi'n eu hanfon o'r DU o 1 Ionawr 2021

Os ydych chi'n fusnes yn y DU sy'n anfon nwyddau o Brydain Fawr neu Ogledd Iwerddon, gwiriwch pa ddatganiadau y gallai fod angen eu gwneud drwy fynd i wefan GOV.UK

Defnyddio data personol yn eich busnes neu sefydliad arall ar ôl y cyfnod pontio

Mae canllawiau am ddarpariaethau data personol yn y Cytundeb Ymadael wedi'u diweddaru. Ewch i wefan GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth ac i weld pa gamau y mae angen i chi eu cymryd o ran diogelu data a llif data gyda'r UE/AEE, ar ôl diwedd y cyfnod pontio. 

Canllawiau Sector

Mae canllawiau penodol i sector a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gael i'r rhai sy'n gweithio yn y sectorau canlynol: 

  • Digidol, technoleg a gwasanaethau cyfrifiadurol – i gael rhagor o wybodaeth i'ch helpu chi i ddeall beth sydd angen i chi ei wneud cyn 1 Ionawr 2021, ewch i wefan GOV.UK
  • Chwaraeon a hamdden – i gael rhagor o wybodaeth i'ch helpu chi i ddeall beth sydd angen i chi ei wneud cyn 1 Ionawr 2021, ewch i wefan GOV.UK  
  • Y farchnad gelf – i gael rhagor o wybodaeth i'ch helpu chi i ddeall beth sydd angen i chi ei wneud cyn 1 Ionawr 2021, ewch i wefan GOV.UK 
  • Y cyfryngau a darlledu – i gael rhagor o wybodaeth i'ch helpu chi i ddeall beth sydd angen i chi ei wneud cyn 1 Ionawr 2021, ewch i wefan GOV.UK

Ewch i wefan Porth Pontio UE Busnes Cymru sy'n rhoi cyngor ac arweiniad pwysig i fusnesau sy'n paratoi ar gyfer y trefniadau pontio Ewropeaidd

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen