Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ynghylch newidiadau o ran mewnforio ac allforio anifeiliaid os bydd brexit heb gytundeb

Mae canllawiau newydd wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth y DU i sicrhau y gall y fasnach mewnforio ac allforio anifeiliaid, cynhyrchion anifeiliaid, pysgod, bwyd a bwydydd anifeiliaid barhau os digwydd i’r DU adael yr UE heb gytundeb.

Bydd y canllawiau yn helpu i sicrhau tarfu cyn lleied â phosibl ar ddefnyddwyr ac yn galluogi i nwyddau barhau i symud, gan hefyd gynorthwyo i gynnal bioddiogelwch, diogelwch bwyd a safonau uchel o ran lles anifeiliaid.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

I helpu eich busnes baratoi ar gyfer Brexit, ewch i Busnes Cymru -  Porthol Brexit.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel