Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Canllawiau Yswiriant Busnes Covid-19

Mae aelodau Cymdeithas Yswirwyr Prydain yn gweithio'n ddiflino i gefnogi eu cwsmeriaid, drwy dalu ceisiadau dilys yn gyflym, taliadau dros dro i'w cwsmeriaid, a darparu atebion clir a chyflym i'w cwestiynau.
 
Mae’r Gymdeithas Yswirwyr Prydain wedi darparu'r canllawiau canlynol ar y cwestiynau cyffredin sy'n ymwneud ag yswiriant a materion busnes eraill:
  • Beth yw yswiriant tarfu ar fusnes?
  • Sut mae busnesau yn prynu yswiriant tarfu ar fusnes?
  • Yn gyffredinol, beth mae polisïau tarfu ar fusnes yn ei gynnwys?
  • A yw'r yswiriant tarfu ar fusnes safonol yn darparu sicrwydd i fusnesau nad ydynt yn gallu gweithredu oherwydd effeithiau COVID-19?
  • A yw estyniad ‘clefyd hysbysadwy’ i yswiriant tarfu ar fusnes yn rhoi sicrwydd yswiriant i fy musnes ar gyfer COVID-19?
  • A oes unrhyw estyniadau eraill i yswiriant tarfu ar fusnes a allai roi sicrwydd yswiriant?
Materion busnes eraill:
  • A oes angen i mi barhau i ymweld yn rheolaidd â'r adeilad busnes gwag os yw yn erbyn canllawiau'r Llywodraeth?
  • Os nad yw fy musnes yn gallu gweithredu oherwydd COVID-19, a ddylwn i ganslo fy mholisi yswiriant?
  • A yw polisïau yswiriant seiber yn cynnwys gweithio o gartref/gweithio o bell?
Mae rhagor o wybodaeth gan gynnwys cyngor, canllawiau a chwestiynau cyffredin sy'n ymwneud ag yswiriant ar gael ar Hwb Wybodaeth Coronafeirws ar wefan y Gymdeithas Yswirwyr Prydain.
 
Gweler hefyd cyngor y Gymdeithas Yswirwyr Prydain ar sicrwydd yswiriant busnes.
 
Ewch i’n tudalen Covid-19 Cymorth i Fusnesau ar ein gwefan i gael gwybodaeth ar gyfer eich busnes ynglŷn â delio â’r coronafeirws.
 
Share this page: 
Conversion pixel