Cefnogi Merched Entrepreneuraidd yng Nghymru – Y Canllaw Arfer Da I Unedau Deori A Chanolfannau Gweithio Ar y Cyd

Fel rhan o'u hymrwymiad i gefnogi menywod entrepreneuraidd yng Nghymru, mae Busnes Cymru wedi cynhyrchu Canllaw Arfer Da wedi'i anelu at unedau Deori a  mannau cydweithio. Mae'r Canllaw hwn yn rhoi Cyngor ymarferol ac awgrymiadau ar sut i ddarparu dull sy'n canolbwyntio mwy ar y rhywiau ar gyfer y rhai sy'n rheoli mannau cydweithio er mwyn annog dull mwy personol i fenywod sy'n cymryd rhan. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://businesswales.gov.wales/cy/canllaw-arfer-da-i-unedau-deori-chanolfannau-gweithio-ar-y-cyd 
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen