Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Chwarae Teg – Digwyddiadau Awyr Iach ar gyfer Busnes gan Hive

Mae Hive yn Gymuned ar gyfer Gweithio Modern ac mae’n dod â chyflogwyr ar draws y sectorau yng Nghymru at ei gilydd i rannu gwybodaeth, cysylltu, rhwydweithio a chael 3 digwyddiad Awyr Iach ar gyfer Busnes ledled Cymru.

Bydd y digwyddiadau’n treulio hanner y sesiwn yn yr awyr agored mewn awyr iach a’r hanner arall yn trafod ac yn dysgu sgiliau i gefnogi eich iechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol a sut gallwch chi ddod â’r sgiliau hyn i’r gweithle.

Profwyd bod y sgiliau nid yn unig yn gwella lles unigolion, ond hefyd yn creu gwell perthnasoedd gwaith mewn timau a sefydliadau.

Mae’r digwyddiadau am ddim yn cael eu cynnal ar:

  • 17 Hydref 2019, Abertawe – archebwch eich lle yma
  • 29 Tachwedd 2019, Caerdydd – archebwch eich lle yma
  • 21 Ionawr 2020, Cyffordd Llandudno – archebwch eich lle yma
Share this page: 
Region: 
Conversion pixel