Mae Chwarae Teg yn chwilio am farn dynion a merched ledled Cymru ar sut mae mentrau i hybu cydraddoldeb rhywiol yn y gweithle yn effeithio arnyn nhw.

Mae’r ymchwil yn rhan o brosiect Cenedl Hyblyg 2, sy’n gweithio gyda merched a busnesau ledled Cymru er mwyn helpu i greu gweithle mwy cyfartal i bawb.

Mae gan Chwarae Teg ddiddordeb penodol mewn casglu barn dynion ar y pwnc hwn.

I ddiolch i chi am gwblhau’r arolwg, ar y diwedd gallwch ddewis rhoi eich enw mewn raffl am gyfle i ennill taleb £50 i’w gwario yn John Lewis.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Chwarae Teg

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen