Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cludo nwyddau rhyngwladol - rheolau traws fasnach os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb ar 31 Hydref 2019

Os ydych chi’n defnyddio cerbydau â phwysau gros sy’n fwy na 3.5 tunnell ar deithiau rhyngwladol, bydd angen nifer o drwyddedau arnoch.

Mae’n rhaid i chi gael trwydded gweithredwr cerbydau i gludo eich nwyddau eich hun, a nwyddau pobl eraill, yn y DU ac ar deithiau rhyngwladol.

Mae’r trwyddedau eraill sydd eu hangen arnoch yn dibynnu ar ba wledydd y bydd y cerbyd yn teithio iddynt neu drwyddynt.

Trwyddedau Cymuned yr UE

Gallwch wneud cais am Drwyddedau Cymuned yr UE os ydych chi’n mynd ar deithiau rhyngwladol at ddibenion llogi neu ariannol o fewn 28 o wledydd yr UE, a 4 gwlad arall. 

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb ar 31 Hydref 2019, gallwch barhau i ddefnyddio eich Trwydded Cymuned yr UE tan 31 Rhagfyr 2019. Ni fyddai angen unrhyw drwyddedau ychwanegol arnoch i gludo nwyddau yng ngwledydd yr UE tan 1 Ionawr 2020.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i Borthol Brexit Busnes Cymru i gael rhagor o wybodaeth am sut mae paratoi eich busnes ar gyfer Brexit.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel