Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Cofrestru, Gwerthuso, Awdurdodi a Chyfyngu ar Gemegion (REACH) y DU

Os yw’ch busnes yn defnyddio, gwneud, gwerthu neu fewnforio cemegion yn y DU a’r UE, edrychwch sut mae cydymffurfio â rheoliadau cemegion REACH yr UE a’r DU.

Mae REACH y DU yn rhan o gyfundrefn rheoleiddio cemegion y DU. Os ydych chi’n gwerthu neu ddosbarthu cemegion yn y DU neu’r UE, bydd angen i chi gadw at reolau REACH y DU a REACH yr UE.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen