Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cominoedd Data ar gyfer Technoleg yn y DU

Mae’r adnodd Cominoedd Data newydd wedi cael ei greu i ddangos yr economi arloesi sy’n esblygu’n gyflym ledled y DU.

Mae’r gronfa ddata genedlaethol yn cynnwys gwybodaeth fanwl am y canlynol:

  • 33,000 o fusnesau newydd
  • 22,000 o drafodion
  • 12,000 o fuddsoddwyr
  • busnesau technoleg unigol
  • sylfaenwyr
  • angylion
  • cyflymyddion
  • prifysgolion
  • darparwyr gwasanaethau i'r sector

Bydd y cominoedd data yn darparu’r wybodaeth sydd ei hangen ar fuddsoddwyr ac entrepreneuriaid i ddatblygu eu cynlluniau busnes ac i wneud cysylltiadau ag amrywiaeth eang o bartneriaid posibl yn yr ecosystem.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Tech Nation.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel