Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Comisiwn Gwaith Teg

Sefydlwyd y Comisiwn Gwaith Teg er mwyn cyflwyno argymhellion ynghylch sut mae annog arferion cyflogaeth da ledled Cymru, er mwyn canfod beth mae gwaith teg yn ei olygu i fusnesau a gweithwyr a sut gellir ei wella.

Mae’r Comisiwn yn cynnal digwyddiad i roi cyfle i fusnesau fynegi eu safbwyntiau, eu profiadau, eu dyheadau a’u pryderon ynghylch hyrwyddo gwaith teg yng Nghymru. Cynhelir y digwyddiad ar ddydd Mercher, 14 Tachwedd, rhwng 10am – 12pm, yn Ffederasiwn Busnesau Bach Caerdydd. Ewch i wefan Eventbrite i archebu eich lle.

Hoffai’r Comisiwn gael tystiolaeth sy’n ymwneud â gwaith teg, gan gynnwys profiadau, safbwyntiau a gwaith ymchwil pobl hefyd. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth yw 19 Tachwedd 2018. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan LLyw.Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel