Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Comisiwn trothwy cyflog a system seiliedig ar bwyntiau (SSB): cais am dystiolaeth

Ar hyn o bryd mae'r Pwyllgor Cynghori ar Fudo yn ymgynghori ar system seiliedig ar bwyntiau tebyg i un yn Awstralia ac adolygiad o drothwy cyflog ar gyfer mewnfudo.

Mae’r cais yma am dystiolaeth yn gofyn am safbwyntiau a thystiolaeth gan unrhyw un sydd â gwybodaeth, arbenigedd neu brofiad i helpu fel sail i ymateb y Pwyllgor Cynghori ar Fudo. Mae’n croesawu yn arbennig safbwyntiau gan amrywiaeth eang o bartïon sydd â diddordeb o bob rhan o’r DU gan gynnwys: busnesau, cyflogwyr, recriwtwyr, undebau llafur, academyddion, melinau trafod, cyrff cynrychioliadol, adrannau'r llywodraeth, ac ati.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion yw 9am ar 5 Tachwedd 2019.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel