Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Coronafeirws (COVID-19): canllawiau i weithredwyr ar drafnidiaeth fwy diogel

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cyhoeddi llythyr i’r Adran Drafnidiaeth, er mwyn rhoi sicrwydd i yrwyr ac i atgoffa busnesau o’u rhwymedigaethau i ddarparu cyfleusterau toiled a golchi dwylo addas i yrwyr sy’n ymweld â’u safleoedd.

Dylai busnesau sy’n danfon neu’n derbyn nwyddau sicrhau bod gan yrwyr fynediad hawdd a diogel at doiledau a chyfleusterau golchi dwylo er mwyn cefnogi eu hiechyd a’u lles wrth iddyn nhw wneud gwaith pwysig.

Mae canllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn nodi bod yn rhaid i yrwyr gael mynediad at gyfleusterau lles ar yr eiddo y maen nhw’n ymweld ag ef fel rhan o’u gwaith. Cyfrifoldeb y person sy’n rheoli’r eiddo yw darparu mynediad yn ôl y gyfraith.

Gallwch ddarllen y llythyr llawn yma.

Am ganllawiau pellach ar egwyddorion gweithio mwy diogel ac asesiadau risg ar gyfer gweithredwyr a sefydliadau trafnidiaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel