Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Coronafeirws: IR35 Newidiadau i’r rheolau gweithio oddi ar y gyflogres wedi’u gohirio tan 2021

Mae newidiadau i'r rheolau gweithio oddi ar y gyflogres wedi’u gohirio am 12 mis fel rhan o becyn ymateb economaidd Llywodraeth y DU i Covid-19.

Bydd y rheolau, sy’n sicrhau bod dau berson sy’n eistedd ochr yn ochr â’i gilydd yn gwneud yr un gwaith i'r un cyflogwr yn cael eu trethu yn yr un ffordd, nawr yn dod i rym ar 6 Ebrill 2021 yn hytrach na 6 Ebrill eleni. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK

I gael cyngor a gwybodaeth am y Coronafeirws ar gyfer eich busnes chi, ewch i dudalennau Cyngor ar y Coronafeirws Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel