Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Coronafeirws: os nad ydy eich cwmni’n gallu ffeilio cyfrifon gyda Thŷ’r Cwmnïau ar amser

Os ydy Coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar eich cwmni a’ch bod chi angen rhagor o amser i ffeilio eich cyfrifon, dylech chi weithredu cyn eich dyddiad cau ar gyfer ffeilio. 

Rhaid i bob cwmni anfon ei gyfrifon, adroddiadau a datganiadau cadarnhau i Dŷ’r Cwmnïau bob blwyddyn. Os bydd cyfrifon cwmni’n cael eu ffeilio’n hwyr, bydd y gyfraith yn gosod cosb awtomatig.

Dylai eich cwmni gymryd camau priodol i sicrhau bod cyfrifon yn cael eu ffeilio ar amser.

Os daw i’r amlwg na fydd eich cyfrifon yn gallu cael eu ffeilio cyn eich dyddiad cau oherwydd effaith Coronafeirws (COVID-19) ar eich cwmni, gallwch chi wneud cais i ymestyn y cyfnod a ganiateir ar gyfer ffeilio.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i’r tudalennau Cyngor i fusnesau ar y coronafeirws ar wefan Busnes Cymru i gael gwybodaeth ar gyfer eich busnes ynglŷn â delio â’r coronafeirws.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel