Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Allforwyr - prosesu ceisiadau trwydded

Mae’r Adran Masnach Ryngwladol wedi diwygio trefniadau ar gyfer prosesu ceisiadau am drwyddedau yn ystod yr argyfwng coronafeirws (COVID-19).

Hysbysiad i allforwyr 2020/10: proses ceisiadau trwyddedau yn ystod y coronafeirws. Rhagor o wybodaeth yma.

Hysbysiad i allforwyr 2020/09: Canllawiau diweddaraf yr Uned Rheoli Allforio ar y Cyd ar archwiliadau cydymffurfiaeth ar gyfer trwyddedau agored yn ystod coronafeirws. Rhagor o wybodaeth yma.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel