Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Cadw pellter cymdeithasol a diogelu gweithwyr unigol

Yn sgil gofynion cadw pellter cymdeithasol, mae gweithio ar eich pen eich hun wedi dod yn llawer mwy cyffredin. Mae gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ganllawiau ar gyfer cyflogwyr i gadw gweithwyr unigol yn iach ac yn ddiogel.

Mae eu taflen ddiwygiedig Protecting lone workers: How to control the risks of working alone ar gyfer unrhyw un sy’n cyflogi gweithwyr unigol, neu sy’n cyflogi gweithwyr unigol, neu sy’n ymgysylltu â nhw fel contractwyr er enghraifft, gan gynnwys pobl hunangyflogedig neu bobl sy’n gweithio gartref.

Mae wedi’i diweddaru i gynnwys cyngor ar drais cysylltiedig â gwaith, cadw mewn cysylltiad ac effaith gweithio unigol ar straen ac iechyd meddwl.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan HSE.

Ewch i’r tudalennau Cyngor i fusnesau ar y coronafeirws ar wefan Busnes Cymru i gael gwybodaeth ar gyfer eich busnes ynglŷn â delio â’r coronafeirws.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel