Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

COVID 19: Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gau busnesau a safleoedd

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi canllawiau clir ar:

Ar 26 Mawrth 2020, cynyddol y llywodraeth ei mesurau i atal lledaeniad coronafeirws ac amlinellu pa fusnesau a safleoedd ddylai gau.

Diweddarwyd y canllawiau hyn ar 12 Mai 2020, ewch i wefan LLYW.Cymru am ragor o wybodaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen