Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar y coronafeirws ar gyfer cyflogwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau dan reoliad 7A  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 ar gyfer cyflogwyr.

Mae’r canllawiau ‘Cymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle’ yn cynnwys:

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan LLYW.Cymru.

Ewch i’r tudalennau Cyngor i fusnesau ar y coronafeirws ar wefan Busnes Cymru i gael gwybodaeth ar gyfer eich busnes ynglŷn â delio â’r coronafeirws.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel