Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Credydau Treth

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd pobl nad ydyn nhw’n gallu gweithio eu horiau arferol oherwydd y coronafeirws (COVID-19) yn dal i dderbyn eu taliadau credydau treth arferol.

Ni fydd y rhai sy’n gweithio llai o oriau yn sgil y coronafeirws neu weithwyr y mae eu cyflogwyr wedi’u rhoi ar ffyrlo yn gweld newid yn eu taliadau credydau treth os ydyn nhw’n dal i gael eu cyflogi neu’n hunangyflogedig.

Am ragor o wybodaeth, ewch i GOV.UK.

Ewch i’r tudalennau Cyngor i fusnesau ar y coronafeirws ar wefan Busnes Cymru i gael gwybodaeth ar gyfer eich busnes ynglŷn â delio â’r coronafeirws.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel