COVID-19: Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws

Bydd gwasanaeth ar-lein newydd, ‘Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws’ yn cael ei lansio ar 26 Mai 2020 ar gyfer cyflogwyr bach a chanolig i adennill taliadau Tâl Salwch Statudol y maen nhw wedi’u gwneud i weithwyr presennol neu flaenorol.

Gall cyflogwyr hawlio am gyfnodau salwch a dechreuodd ar neu ar ôl:

  • 13 Mawrth 2020 – os oedd gan weithwyr goronafeirws neu’r symptomau neu’n hunanynysu am fod gan rywun sy’n byw gyda nhw’r symptomau
  • 16 Ebrill – os oedd gweithwyr yn gwarchod eu hunain yn sgil coronafeirws.

Y gyfradd wythnosol oedd £94.25 cyn 6 Ebrill ac mae bellach yn £96.85. Os ydych chi’n gyflogwr sy’n talu mwy na chyfradd wythnosol y Tâl Salwch Statudol, gallwch ond hawlio hyd at y gyfradd wythnosol a delir.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen