Mae Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Llywodraeth y DU yn parhau i ddarparu cymorth ariannol i gyflogwyr bach a chanolig.

Os ydych chi’n gyflogwr gyda llai na 250 o weithwyr, ac os ydych chi wedi talu Tâl Salwch Statudol i weithwyr am absenoldeb salwch sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws, gallech chi fod yn gymwys i gael cymorth.

Gallwch siarad gyda’ch asiant treth ynglŷn âchyflwyno hawliadau ar eich rhan hefyd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen