Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Grant Darparwyr Gofal Plant

children's toys

Bydd y Grant Darparwyr Gofal Plant yn cynnig cyllid penodol i’r sector gofal plant er mwyn helpu i sicrhau bod modd i fwy o ddarparwyr ailagor wrth i ysgolion ddychwelyd ym mis Medi.

Mae’r grant ar gael i leoliadau gofal plant sydd wedi methu â manteisio ar unrhyw gynlluniau cymorth eraill i fusnesau a gynigiwyd gan Lywodraethau Cymru a’r DU, a bydd y rhan fwyaf o’r darparwyr yn gymwys i gael grant untro o £2,500 i dalu costau fel rhent, cyfleustodau a chyflogau nas diwallwyd.

Bydd y cynllun yn dechrau gwahodd ceisiadau ar 24 Awst ac yn cau ar 31 Hydref 2020.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Llyw.Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel