Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Gwasanaeth paru sgiliau ar gyfer busnesau gwledig a’r tir

Mae gwasanaeth ar-lein newydd, a fydd yn paru cyflogwyr â cheiswyr gwaith sy’n chwilio am waith ym maes amaethyddiaeth, y tir a milfeddygaeth yn ystod y pandemig COVID-19, wedi’i lansio.

Yn ystod y pandemig coronafeirws, mae’n hollbwysig bod busnesau gwledig a’r tir – gan gynnwys ffermydd a busnesau â rhwymedigaethau lles anifeiliaid – yn gallu cael gafael ar weithwyr allweddol a pharhau i weithredu.

Mae LANTRA yn creu gwasanaeth paru sgiliau a fydd yn rhoi busnesau a darpar weithwyr cyflogedig â sgiliau a phrofiad perthnasol mewn cysylltiad â’i gilydd.

Mae ymgeiswyr yn cael eu hidlo trwy baru eu sgiliau allweddol â’r rhai sydd eu hangen ar y busnesau, a fydd yn ei gwneud hi’n haws i gyflogwyr a gweithwyr cyflogedig ddod o hyd i’w gilydd.

I ymuno â’r gwasanaeth paru sgiliau, cliciwch ar un o’r dolenni canlynol:

I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan LANTRA.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel