Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Gweithwyr hunangyflogedig yn cael eu gwahodd i baratoi ar gyfer gwneud eu ceisiadau am gymorth yn sgil y coronafeirws

Bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yn dechrau cysylltu â chwsmeriaid a allai fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (SEISS).

Mae unigolion yn gymwys os yw eu busnesau wedi’u heffeithio’n niweidiol gan y coronafeirws, os ydyn nhw wedi bod yn masnachu yn y flwyddyn dreth 2019 i 2020, os ydyn nhw’n bwriadu parhau i fasnachu, a’u bod yn:

  • ennill o leiaf hanner eu hincwm drwy hunangyflogaeth
  • heb elw masnachu o fwy na £50,000 y flwyddyn
  • wedi masnachu yn y flwyddyn dreth 2018 i 2019 ac wedi cyflwyno eu ffurflenni treth Hunanasesu ar neu cyn 23 Ebrill 2020 ar gyfer y flwyddyn honno.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i’r tudalennau Cyngor i fusnesau ar y coronafeirws ar wefan Busnes Cymru i gael gwybodaeth ar gyfer eich busnes ynglŷn â delio â’r coronafeirws.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel