Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Gweminarau ar y Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch

Mae CThEM yn cynnal gweminarau am ddim i gefnogi busnesau yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae’r gweminarau yn rhoi trosolwg ar y cynllun ad-daliadau tâl salwch, gan gynnwys:

  • pwy all hawlio
  • pryd i ddechrau talu’r tâl salwch statudol
  • y gweithwyr y gallwch hawlio drostyn nhw
  • gwneud cais
  • cadw cofnodion, a mwy

Dewiswch ddyddiad ac amser yma.

Rwch i dudalen Cymorth i Fusnesau Covid-19  am wybodaeth ar gyfer eich busnes ar ddelio gyda’r argyfwng Coronafeirws.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel