Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Gweminarau CThEM ar gyfer busnesau

Mae CThEM yn darparu rhaglen o weminarau ar fesurau i gefnogi cyflogwyr, cyflogeion a’r hunangyflogedig drwy’r cyfnod hwn o aflonyddwch sydd wedi’i achosi gan COVID-19.

Gallwch hefyd fynychu gweminarau’n ddi-dâl yn y dyfodol i ddysgu mwy am y cymorth sydd ar gael i helpu i chi ddelio ag effeithiau economaidd coronafeirws.

Am ragor o wybodaeth ac i gadw’ch lle, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel