Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Gwneud addasiadau rhesymol yn ystod cyfnod coronafeirws

Mae cyflogwyr yn wynebu amgylchiadau digynsail wrth ymateb i goronafeirws. Er bod sefyllfaoedd gweithio wedi newid o bosibl, dydy dyletswyddau cyflogwyr i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer gweithwyr anabl neu’r rhai sydd â chyflyrau iechyd hirdymor ddim wedi newid.

Mae canllawiau'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn rhoi cyfarwyddiadau syml i gyflogwyr ar yr addasiadau y mae’n rhaid iddyn nhw eu gwneud a beth i’w wneud os nad yw addasiadau yn bosibl.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel