Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Covid-19: Lansio Rhwydwaith Ymateb Busnes Cenedlaethol i ddod â chymorth busnes at anghenion lleol

Mae Busnes yn y Gymuned wedi lansio’r Rhwydwaith Ymateb Busnes Cenedlaethol i nodi anghenion cymunedol ledled y DU a’u cyfeirio at y cymorth busnes cywir.

Mae’r Rhwydwaith Ymateb Busnes Cenedlaethol yn nodi anghenion cenedlaethol a lleol gan grwpiau cymunedol, ysgolion, awdurdodau lleol, cyrff cydnerthedd lleol, elusennau a chynghreiriau. Yna, mae’r rhwydwaith yn cysylltu adnoddau busnes i ddiwallu’r anghenion canlynol:

  • Bwyd
  • Technoleg
  • Gofal cymdeithasol
  • Busnesau bach

Mae’r adnoddau busnes a fydd yn cyfateb i’r anghenion cymunedol yn cynnwys:

  • Cymorth proffesiynol
  • Adnoddau benthyg/rhoi
  • Logisteg

Gall sefydliadau cymunedol sydd angen cymorth gofnodi eu ceisiadau:

Gall cwmnïau sydd am gynnig cymorth gysylltu i weld ble mae angen eu cymorth drwy e-bostio: businessresponse@bitc.org.uk

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel