Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Newidiadau i hysbysu optio i drethu tir ac adeiladau yn ystod y coronafeirws

Mae CThEM wedi ymestyn y terfyn amser ar gyfer hysbysu penderfyniad i optio i drethu tir ac adeiladau, i 90 diwrnod o’r dyddiad y penderfynwyd i optio.

Mae hyn yn gymwys i benderfyniadau a wnaed rhwng 15 Chwefror a 30 Mehefin 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel