Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Nid oes rhaid i gyflogwyr adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Oherwydd yr achosion o’r Coronafeirws, mae Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth (GEO) a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) wedi cymryd y penderfyniad i atal gorfodi'r terfynau amser o ran y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer y flwyddyn adrodd hon (2019/20).

Mae'r penderfyniad yn golygu na fydd disgwyl i gyflogwyr adrodd ar eu data.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i dudalennau cyngor Coronafeirws i fusnesau Busnes Cymru am wybodaeth ar gyfer eich busnes wrth ddelio â’r Coronafeirws.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel