Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Pecyn £18 miliwn o gymorth ar gyfer y sector diwylliant, creadigol a chwaraeon yng Nghymru

Mae’r cyllid yn cael ei ddarparu drwy Cyngor Celfyddydau Cymru a Chwaraeon Cymru ac yn cynnwys:  

  • Cronfa dycnwch y Celfyddydau gwerth £7 miliwn
  • Cronfa Cydnerthedd Chwaraeon £8 miliwn
  • Cronfa gwerth £1miliwn Cymru Greadigol i roi cymorth i leoliadau cerddoariaeth lleol i ymateb i bwysau ar unwaith
  • Cronfa Cydnerthedd Diwylliannol gwerth £1 miliwn ar gyfer amgueddfeyddd, casgliadau, gwasanaethau cadwraeth, archifau a llyfrgelloedd cymunedol
  • Cronfa Cymorth Brys gwerth £750,000 i gefnogi ein sefydliadau chwaraeon, amgueddfeydd a threftadaeth annibynnol lleiaf a mwyaf bregus gyda llif arian a phroblemau hollbwysig eraill
  • Adnoddau Llyfrgell Digidol gwerth £250,000

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

I gael cyngor a gwybodaeth am y Coronafeirws ar gyfer eich busnes, ewch i dudalennau cyngor am y Coronafeirws Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel