Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

COVID-19: Pecyn Adnoddau Arloesi Bwyd Cymru

Mae Arloesi Bwyd Cymru wedi lansio adnoddau i gefnogi gwneuthurwyr bwyd a diod Cymru yn ystod yr argyfwng COVID-19.

Mae’r adnoddau yn cynnwys:

  • dadansoddi a chofnodi risgiau gweithredol o fewn eich busnes
  • rhestr wirio ar gyfer eich busnes
  • rhestr o gyfeiriadau defnyddiol
  • pecyn adnoddau o dros 20 templed

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Arloesi Bwyd Cymru.

Ewch i’r tudalennau Cyngor i fusnesau ar y coronafeirws ar wefan Busnes Cymru i gael gwybodaeth ar gyfer eich busnes ynglŷn â delio â’r coronafeirws.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen