Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: podlediad cymorth i fusnesau Busnes Cymru

Beth am danysgrifio a gwrando ar bodlediad Busnes Cymru am ddiweddariadau a gwybodaeth i fusnesau yng Nghymru.
 
Mae’r podlediad diweddaraf yn edrych ar sut mae cwmni gofal croen Cymreig a siop cynhyrch lleol yng Ngorllewin Cymru wedi ymateb ac addasu i’r sefyllfa eleni. Cawn glywed gan Osian Jones Perchennog Busnes Crwst yn Aberteifi a Kelly Davies o goodwash.co.uk yn y Barri.
 
Mae podlediadau blaenorol wedi cynnwys:

 

  • trafodaethau gyda Phrif Weithredwr Banc Datblygu Cymru, Giles Thorley, a'r Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru - Ken Skates a
  • sgwrs gyda dau o'r busnesau sydd wedi derbyn arian gan Fanc Datblygu Cymru, Jonathan Greatorex, Rheolwr Gyfarwyddwr The Hand yn Llanarmon a Phil Scott, Perchennog-Gyfarwyddwr RibRide Velocity ar Ynys Môn sy'n siarad am ba mor syml oedd y broses
Ymwelwch â Phodlediadau Busnes Cymru i gael rhagor o wybodaeth.
 
Share this page: 
Conversion pixel