Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: podlediad cymorth i fusnesau Busnes Cymru

Mae busnes Cymru yma i'ch cefnogi chi a'ch busnes trwy’r achosion COVID-19. 

Beth am danysgrifio a gwrando ar bodlediad Busnes Cymru am ddiweddariadau a gwybodaeth i fusnesau yng Nghymru.
Mae podlediadau blaenorol wedi cynnwys:
  • trafodaethau gyda Phrif Weithredwr Banc Datblygu Cymru, Giles Thorley, a'r Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru - Ken Skates a
  • sgwrs gyda dau o'r busnesau sydd wedi derbyn arian gan Fanc Datblygu Cymru, Jonathan Greatorex, Rheolwr Gyfarwyddwr The Hand yn Llanarmon a Phil Scott, Perchennog-Gyfarwyddwr RibRide Velocity ar Ynys Môn sy'n siarad am ba mor syml oedd y broses
Ymwelwch â Phodlediadau Busnes Cymru i gael rhagor o wybodaeth.
 
Share this page: 
Conversion pixel