Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: rheolau coronafeirws adolygedig ar gyfer Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn newid y gofyniad craidd i bobl beidio â gadael y lle ble maent yn byw i ofyniad i beidio â gadael neu aros o’r lle hwnnw.

Bydd hyn yn helpu i esbonio i bobl sy’n gadael eu cartref gydag esgus rhesymol – fel mynd allan i siopa am fwyd, ar gyfer gofal iechyd neu i’r gwaith – nad ydynt yn gallu aros allan i wneud pethau eraill.

Mae'r canllawiau eraill a ddiweddarwyd ar 24 Ebrill 2020 yn cynnwys:

I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel