Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

COVID-19: Y Trysorlys yn diddymu trethi i ostwng costau Cyfarpar Diogelu Personol

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd TAW ar gyfarpar diogelu personol hanfodol ar gyfer Covid-19 yn cael ei ddiddymu dros dro.

O 1 Mai 2020 tan 31 Gorffennaf 2020 ni chodir TAW ar werthiannau Cyfarpar Diogelu Personol ar gyfer Covid-19.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i’r tudalennau Cyngor i fusnesau ar y coronafeirws ar wefan Busnes Cymru i gael gwybodaeth ar gyfer eich busnes ynglŷn â delio â’r coronafeirws.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel