Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Croeso i Gymru: Blaenoriaethau ar gyfer yr Economi Ymwelwyr 2020-25

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei chynllun pum mlynedd i dyfu'r economi ymwelwyr, gan hoelio sylw ar gryfderau Cymru – ei thirluniau, ei diwylliant a'i lleoedd.

Bydd y strategaeth newydd, Croeso i Gymru: Blaenoriaethau ar gyfer yr Economi Ymwelwyr 2020-25, yn cael ei chefnogi gan ddwy gronfa. Cronfa newydd £10m, Pethau Pwysig i fuddsoddi mewn a seilwaith twristiaeth, yn ogystal â’r Gronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth Cymru gwerth £50m ar gyfer cynhyrchion o ansawdd uchel sy'n gallu trawsnewid enw da.

Bydd Croeso i Gymru a'r cyllid newydd yn helpu i fynd i'r afael â rhai o'r prif heriau sy'n wynebu'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru, sef natur dymhorol, gwariant a gwasgariad.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Llyw.Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel