Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Croeso’n ôl, Next Gen Fest!

Os ydych chi’n gyw-entrepreneur 16-30 oed, mae’r digwyddiad yma i chi.

Cynhelir Next Gen Fest yn rhithiol eleni ar 12 Tachwedd 2021, a bydd yn llawn dop o sgyrsiau gan bobl ysbrydoledig a fydd yn rhannu eu straeon a’u gwybodaeth am redeg eich busnes eich hun fel sylfaenydd ifanc.
Bydd cynghorion gan baneli arbenigol, cyfleoedd i rwydweithio â rhai o’r un anian â chi a’r cynnig i werthu’ch syniad busnes i banel o arbenigwyr er mwyn ennill gwobr wych.

Mae’r cyfnod ymgeisio ar agor gyda chyfle i chi frolio’ch busnes (neu’ch syniad busnes) i banel o feirniaid yn ystod y digwyddiad. Bydd pedwar ymgeisydd yn cael eu dewis i gyflwyno eu syniad yn fyw ar y diwrnod, cyn i un lwcus gael ei goroni’n bencampwr Next Gen Fest 2021! 

Rhagor o wybodaeth yn Next Gen Fest 2021 | Enterprise Nation 
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen