Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Cronfa Bwyd Dros Ben ag Amcan Cymru

Mae dargyfeirio'ch bwyd dros ben i elusennau rheng flaen yn haws nag yr ydych chi'n meddwl.

Gallai’ch busnes fod yn gymwys i hawlio nawdd i helpu lleihau’ch gwastraff bwyd wrth helpu pobl sydd mewn perygl o ansicrwydd bwyd.

Mae Cronfa Bwyd Dros Ben ag Amcan Cymru ar agor i gwmnïoedd Cymreig sydd â bwyd sy’n fwytadwy, ond yn mynd yn wastraff oherwydd ei fod yn rhy gostus neu’n anaddas ar gyfer defnydd masnachol.

Amcan y gronfa yw goresgyn y rhwystrau mae busnesau bwyd a diod Cymreig (ffermwyr, tyfwyr, cynhyrchwyr, gwneuthurwyr, cyfanwerthwyr a.y.b.) yn eu hwynebu wrth ystyried ail-ddosbarthu bwyd dros ben i elusen.

Gallai’r gronfa helpu gyda chostau tasgau fel:

  • Llafur
  • Pecynnu
  • Rhewi
  • Cynaeafu
  • Trafnidiaeth
  • Pethau eraill…

Awdurdod manwerthwyr
Mae gan FareShare awdurdod gan bob prif fanwerthwr i ailddosbarthu eu cynhyrchion label sydd yn cael eu gwneud gan wneuthurwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://fareshare.cymru/cy/bwyd-dros-ben-ag-amcan/
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen