Cronfa Bwyd Dros Ben ag Amcan Cymru

Mae dargyfeirio'ch bwyd dros ben i elusennau rheng flaen yn haws nag yr ydych chi'n meddwl.

Gallai’ch busnes fod yn gymwys i hawlio nawdd i helpu lleihau’ch gwastraff bwyd wrth helpu pobl sydd mewn perygl o ansicrwydd bwyd.

Mae Cronfa Bwyd Dros Ben ag Amcan Cymru ar agor i gwmnïoedd Cymreig sydd â bwyd sy’n fwytadwy, ond yn mynd yn wastraff oherwydd ei fod yn rhy gostus neu’n anaddas ar gyfer defnydd masnachol.

Amcan y gronfa yw goresgyn y rhwystrau mae busnesau bwyd a diod Cymreig (ffermwyr, tyfwyr, cynhyrchwyr, gwneuthurwyr, cyfanwerthwyr a.y.b.) yn eu hwynebu wrth ystyried ail-ddosbarthu bwyd dros ben i elusen.

Gallai’r gronfa helpu gyda chostau tasgau fel:

  • Llafur
  • Pecynnu
  • Rhewi
  • Cynaeafu
  • Trafnidiaeth
  • Pethau eraill…

Awdurdod manwerthwyr
Mae gan FareShare awdurdod gan bob prif fanwerthwr i ailddosbarthu eu cynhyrchion label sydd yn cael eu gwneud gan wneuthurwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://fareshare.cymru/cy/bwyd-dros-ben-ag-amcan/
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen