Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cronfa Chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon Cymru wedi lansio cronfa newydd o'r enw ‘Lle i Chwaraeon’, gyda hyd at £1 filiwn ar gael ar gyfer clybiau a sefydliadau chwaraeon ledled Cymru.

Bydd y gronfa yn cefnogi prosiectau sy’n ceisio gwella, diogelu neu greu cyfleusterau newydd ar gyfer chwaraeon.

Gwahoddir ceisiadau gan grwpiau chwaraeon cymunedol, a gall gynnwys pethau fel llifoleuadau, arwynebau aml-chwaraeon newydd, estyniadau neu welliannau i gyfleusterau sy'n bodoli eisoes.

Rhaid i'r ceisiadau gael eu gwneud ar-lein erbyn 28 Mehefin 2019, ac mae angen cwblhau'r prosiectau erbyn diwedd mis Mawrth 2020.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Chwaraeon Cymru.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel