Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cronfa Cydnerthedd Brexit

Mae Llywodraeth Cymru  wedi lansio  Cronfa Cydnerthedd Brexit, gwerth £1 miliwn  sydd ar gael i fusnesau Cymru, i'w helpu i addasu i'r newidiadau yn economi Cymru ar ôl Brexit.

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i fusnesau cymwys i wneud cais am gyllid rhwng £10,000 a £100,000 hyd at 50% o gostau’r prosiect

Amcanion y Gronfa Cydnerthedd Brexit yw:

•     datblygu capasiti

•     gwella prosesau

•     cadw cystadleurwydd

•     diogelu swyddi

•     sicrhau bod masnach yn llifo'n ôl ac ymlaen rhwng Cymru a gweddill y byd

I wneud cais, rhaid i fusnesau:

  • fod wedi'u cofrestru i fasnachu yng Nghymru

  • gofrestru gyda Busnes Cymru a chwblhau’r Pecyn Cymorth ar Brexit pan fyddant yn cyflwyno cais

  • gallu dangos y bydd y cyllid yn cyfrannu ar ddiogelu swyddi

  • bod yn masnachu ers 12 mis neu fwy ar ddiwrnod cyflwyno'r cais 

Os yw eich busnes yn bodloni’r meini prawf uchod ac os oes gennych brosiect mewn golwg a allai eich helpu i feithrin cydnerthedd ac ymdopi â'r newidiadau y gallech eu hwynebu ar ôl Brexit, yna mae'r gronfa hon yn addas i chi.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cysylltwch â 03000 6 03000 a byddwch chi'n cael eich cysylltu â chynghorydd i gwblhau'r broses ymgeisio.

Mae Cronfa Cydnerthedd Brexit Busnes Cymru yn agored i geisiadau hyd at 31 Mawrth 2020, yn amodol ar gyllid.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel