Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cronfa Cydnerthedd Diwylliannol

person singing on stage

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £53 miliwn i helpu sector diwylliant amrywiol Cymru i ddelio gydag effeithiau pandemig y coronafeirws. Caiff y gronfa ei darparu ar y cyd â Chyngor Celfyddydau Cymru ac mae “contract diwylliannol” yn rhan greiddiol ohoni er mwyn helpu’r sector i ddod allan o’r pandemig yn gryfach nag erioed.

Bydd y Gronfa Cydnerthedd Diwylliannol yn helpu i warchod sefydliadau, unigolion a swyddi yn y sector diwylliant, gan gynnwys:

  • theatrau
  • orielau
  • lleoliadau cerddoriaeth, busnesau ac unigolion
  • safleoedd treftadaeth
  • amgueddfeydd lleol, llyfrgelloedd a gwasanaethau archif
  • digwyddiadau a gwyliau
  • sinemâu annibynnol

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan LLYW.Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel