Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd

Mae pecyn Cronfa Cadernid Economaidd diweddaraf Llywodraeth Cymru gwerth £180 miliwn i gwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan gyfyngiadau coronafeirws bellach ar agor a bydd yn cau am 12:00 canol dydd ddydd Gwener 29 Ionawr 2021.

Mae'r grant hwn i gefnogi busnesau y mae'r cyfyngiadau a gyflwynwyd ar 4 Rhagfyr 2020 yn effeithio arnynt.

Mae’r swm y gall gwmni ei hawlio o’r gronfa benodol i’r sector yn cael ei gyfrifo ar sail nifer y staff a throsiant. 

Cewch wybodaeth am sut i wneud cais am y pecyn cymorth busnes ar Busnes Cymru

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel